TERMENI ȘI CONDIȚII

Acești Termeni și Condiții de utilizare sunt aplicabili site-ului www.home-office.ro, care aparține firmei EMAN Solutions SRL. Orice persoană care accesează acest site va trebui să citească acești Termeni și Condiții prezentați în continuare, înainte de a accesa site și trebuie să le accepte fără alte limitări sau rezerve. Utilizatorul confirmă că a citit și acceptat acești Termeni și Condiții în totalitate. În cazul în care nu acceptați Termenii și Condițiile prezentate, vă rugăm să nu mai utilizați acest site.

Scopul informaţiilor

Informaţiile prezentate şi accesate pe acest site, sunt furnizate de către EMAN Solutions în calitate de proprietar al Site-ului (www.eman.team) pentru a furniza utilizatorilor informaţii de interes general. În cazul în care sunteţi interesaţi de astfel de servicii, vă recomandăm să contactaţi un consultant EMAN Solutions specializat în audit și consultanţă strategică de securitate.

Declinarea responsabilităţii

EMAN Solutions nu îşi asumă nici un fel de răspundere sau obligaţie cu privire la informaţiile publicate pe acest Site. Datorită naturii proceselor de comunicare electronică, EMAN Solutions nu garantează şi nu dă asigurări că Site-ul nu va avea întreruperi, întârzieri, erori, omisiuni sau viruşi. În consecinţă, informaţiile sunt furnizate fără garanţii, exprese sau implicite, inclusiv dar fără a se limita la acurateţea, actualitatea şi/sau integralitatea informaţiilor furnizate.

Website-uri externe

Informaţiile publicate pe acest Site fac uneori trimitere la website-uri externe ca o facilitate pentru utilizatorii noştri şi cu scop strict informativ. EMAN Solutions nu controlează şi nu este responsabilă pentru nici unul dintre aceste website-uri sau pentru conţinutul acestora și nici nu poate garanta în nici un fel ca aceste linkuri nu se vor schimba în timp.

Drepturi de autor

Având în vedere că orice conţinut aflat pe Site este protejat de drepturi de autor şi alte drepturi de proprietate, orice utilizare neautorizată a oricăror materiale/date cu caracter personal/informaţii de orice natură aflate pe Site poate încălca dreptul de autor, legislaţia privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sau alte legi. În cazul în care un utilizator descarcă materiale aflate pe Site pentru uzul său personal sau în scopul unei utilizări necomerciale, utilizatorul trebuie să păstreze toate înştiinţările referitoare la dreptul de autor, marca comercială şi alte texte similare aflate pe materialele originale sau orice copii ale acestor materiale.